Γ.Π. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Κρήτης 81, Τ.Κ. 54248
Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 886 590
Fax: 2310 886 510
Email: info@moschopoulos.gr

Αντιπροσωπεία Νότιας Ελλάδας

FASHION TECH

Ε. Μουτσιανάς & Σια ΕΕ
Αλατσατών & Ανατολής 26, Τ.Κ. 14231
Νέα Ιωνία

Τηλ: 210 27 17 810
Fax: 210 27 17 813
Email: info@fashion-tech.com
Website: www.fashion-tech.com

Επικοινωνήστε μαζί μας