ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία μας αναπτύσσει και υποστηρίζει μια σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα.

Παρουσιάζονται εδώ ενδεικτικά ορισμένα από αυτά.

3D RUNWAY

Το OptiTex 3D RunWay είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης βασισμένο σε ένα τρισδιάστατο σύστημα σχεδιασμού CAD και ρεαλιστικών χαρακτηριστικών υφάσματος.

Περισσότερες πληροφορίες

IMPORT / EXPORT

Η μοναδική συλλογή των δυνατοτήτων Εισαγωγής / Εξαγωγής της OptiTex το καθιστά το πιο ευέλικτο πρόγραμμα στα συστήματα CAD στην αγορά σήμερα και διασφαλίζει την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες