ΠΡΟΦΙΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η Γ. Π. Μοσχόπουλος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλής ποιότητας και εκσυγχρονίζει τις εταιρείες κατασκευής ετοίμου ενδύματος με συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αξιόπιστα, εύχρηστα, λειτουργικά και παραγωγικά.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει πολυετή εμπειρία και γνώση της αγοράς του ενδύματος και των συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων αυτής. Η επιτυχημένη εμπορική της δραστηριότητα και η εφαρμογή και υποστήριξη υψηλής τεχνολογίας CAD / CAM για τριάντα συνεχή χρόνια εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά προϊόντα τα οποία εξειδικεύονται στην ανάπτυξη καινοτομικών και εύχρηστων συστημάτων CAD / CAM για τον κλάδο κατασκευής ενδυμάτων.

Τα πακέτα των προγραμμάτων που προσφέρονται είναι δομημένα σε περιβάλλον Microsoft Windows συμβατά με όλα τα γνωστά προγράμματα και μηχανήματα της αγοράς.