ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία μας παρέχει μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης προς τους πελάτες της.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Επί τόπου υποστήριξη
  • Απομακρυσμένη σύνδεση
  • Εγκατάσταση συστημάτων
  • Εκπαίδευση νέων χειριστών
  • Περιοδικές επισκέψεις για τον έλεγχο και τη συντήρηση των συστημάτων
  • Μετατροπές αρχείων